krunas

krunas
1 krùnas sm. (4) J, Š; Kos47 1. kosulys, dusulys: Kad pjauna mane krunas, tai net dvasios nebegaliu atgaut Ppl. Tave tas krunas tikrai uždusins Jnšk. Kad užpuolė mane krunas, tai tris dienas gulėjau Mrk. Tai kad pristojo krunas – nebegaliu nė kvapo atgaut Dkk. Senis su krunu Užp. 2. scom. J.Jabl, J, Š, Ak, Sl, Lkm žmogus, kuris labai kosi, krunuoja: O tai krùnas, krunuoja ir krunuoja Kp. Kosėja ir kosėja kaip koks krùnas Svn. Liaukis tu, krùnai, nekosėjęs! Svn. Anas jau seniai toks krùnas Ds. Toks jau krùnas – krunuoja ir krunuoja be perstogės An.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • krunas — 2 krunas sm. An zool. karpinių šeimos žuvis, plakis (Blicca bjoerkna) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūnas — ×krūnas sm. (1) Kl žr. 2 kronas: Be krūno šito akmenio neiškelsi Yl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Bosnian council — In 1878 the Austro Hungarian Empire was given the permit to occupy Bosnia and Herzegovina. The people of this country were given the chance to surrender peacefully, and accept new government without a fight. But this proposal was strongly… …   Wikipedia

  • karku — karkù interj. Ms, karku, kar̃ku, kar̃kū kartojant nusakomas: 1. karkimo garsas: Mano višta karku, karku Ds. To[ji] vištelė kar̃kū kar̃kū Kp. 2. kriokimo, sunkaus kvėpavimo garsas: Vaikas teip gražiai karkuo[ja] – kar̃ku kar̃ku Skr. Karkù karkù …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kosalius — kosãlius, ė smob. (2) BŽ198 kas nuolat kosti, krunas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krankštauti — krankštauti, auja ( auna), avo intens. krankšti: 1. Nuo dulkių krankštau[ja] J. Krankštauju (orig. krunkštauju), garmaluoju SD26. Žmogus krankštau[ja], arklys prunkštau[ja], katė purkštau[ja] J. Ko krankštauji prie valgio? Skr. Krankštauna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruna — krunà scom. (4) kas nuolat kosi, krunas: Jau jis seniai toks krunà buvo Paį. Vaikas nušalęs kruna (kosi) kap koks krunà Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūnis — ×krūnis sm. (1) žr. krūnas: Su krūniu gali kelti iš miego – neprikelsi Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūnė — ×krūnė sf. (1) Plt, Slnt, Šv žr. krūnas: Krūne rąstus kela aukštyn Šts. Be krūnės šito rąsto nepakelsma Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skambutis — skambùtis sm. (2) Š, Rtr 1. prietaisas garsiniams signalams duoti: Su skambučiù skambina J. Čia seniau vežiodavo pačtą arkliai su skambučiù Dgč. Kur daugiau žmonių eina, ten dviračiu be skambùčio nepavažiuosi Gs. Skambučiù pamokai skambina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”